ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Политика за използване на “бисквитки” (cookies)

Тази политика се отнася до „бисквитките“ и други подобни технологии, използвани в уебсайта www.morganabg.com, управляван от МОРГАНА ТРЕЙД ООД с ЕИК 206761605, вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

„Бисквитките“ се използват за следните цели:

– за функционирането и подобряването работата на уебсайта,

– за анализ на поведението на посетителите на уебсайта,

– за реклама.

Тази политика е част от общата политика на МОРГАНА ТРЕЙД ООД за защита на личните данни , налична в секция „Политика за поверителност“, в която подробно са описани личните данни, които събираме, целите за използването им, правата Ви във връзка със защитата на личните данни, задълженията ни и всяка необходима информация, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679/ Общ регламент за защита на личните данни/ на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и от националното законодателство – Закон за защита на личните данни.

Описание на файловете „бисквитки” (Cookies)

Файловете “бисквитки” са малки частици от данни и по-специално текстови файлове, изпратени от нашия сървър до браузъра и съхранявани на устройство на потребителя на уебсайта (обикновено на харддиска на компютър или на мобилно устройство). Тези файлове обработват информация, от която онлайн магазинът може да се нуждае, за да се приспособи към начина, по който потребителят използва уебсайта и да събира статистическа информация относно използването на уебсайта и онлайн магазина. „Бисквитките“ са напълно „пасивни“ файлове – не съдържат софтуерни програми или вируси и нямат достъп до информацията от хардуера на потребителя.

Употреба на файловете „бисквитки”

„Бисквитките” се използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на потребителя и да се увеличи използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтовете. Типични примери за важността на използването на „бисквитки“ са набирането на данни относно предпочитанията за онлайн поверителност, кошницата с покупки, създаване на съдържание и услуги, приспособени към конкретните предпочитания на потребителя, адаптиран достъп до интересите на потребителя, запомняне на паролите, запомняне на защитните филтри за децата относно съдържанието в интернет, измерването, оптимизацията и адаптацията на характеристиките за анализ, с цел подобряване на услугите в полза на потребителите, без идентифицирането на всеки от тях.

Видове файлове „бисквитки”

Съществуват два стандартни вида файлове с „бисквитки” – „сесийни“ и „постоянни“. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузър). „Постоянните“ файлове остават на устройството на потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете с „бисквитки“ или докато не бъдат ръчно изтрити от потребителя.

Политика за поверителност и ползване на файлове “Бисквитки”

Когато потребителят използва сайта www.morganabg.com , „бисквитките“ се използват за идентифициране на браузъра или потребителското устройство. „Бисквитките“ събират различни видове информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на потребителя). Възможно е някои данни, в зависимост от тяхното съдържание и използване, да се свържат с определено лице и да се счетат за лични данни. За всички тези лични данни се прилага и Политиката за поверителност на личните данни, налична в секция „Политика за поверителност“.

Профилиране

Посредством използване на технологията на „бисквитките“ може да събираме информация за предпочитанията на потребителите на уебсайта (например – брой посещения на уебсайта, разглеждани продукти, предпочитани продукти и т.н.). Благодарение на анализа на онлайн поведението на потребителите ние можем да разберем по-добре предпочитанията, интересите и очакванията им и да адаптираме уебсайта и онлайн магазина към техните потребности и интереси. По този начин, вследствие използването на „бисквитките“, ние ще бъдем в състояние да предложим на всеки един посетител на сайта персонализирано обслужване, изцяло съобразено с личните му предпочитания.

Достъпът до информация относно активността на потребители в интернет чрез използването на „бисквитките“ също би ни помогнало да проведем анонимни пазарни и статистически анализи, които изключват идентифицирането на личността на потребителя.

Информацията, събирана и съхранявана в „бисквитките“, може да се съхранява след изтриването на сесията на браузъра, което позволява например да бъдат използвани при последващи посещения на потребителя.

Пренасочване

Въз основа на „бисквитките“ може да използваме технология, която позволява да достигнем до потребители, които преди това са посещавали уебсайта, като адресираме до тях съдържание чрез други уебсайтове, които те посещават, с цел по-добро обслужване на всеки посетител на сайта, съобразно личните му интереси и улеснение при ползването на различни сайтове.

Файлове „бисквитки“ и идентични технологии на трети лица

„Бисквитките“, които www.morganabg.com използва са насочени преди всичко към оптимизиране на услугите към потребителите, когато използват уебсайта. В допълнение, вследствие използването на уебсайта, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на потребителя, може да прихваща „бисквитки“ от трети лица. Третите лица, на които може да предоставим лични данни или които могат да получат достъп до личните данни на потребителя вследствие на достъпа и използването на уебсайта от страна на потребителя, са посочени в Политиката за поверителност на личните данни, налична на уебсайта.

На уебсайта са налични и препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например – Google и други онлайн платформи. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Тези „бисквитки“ съставляват „бисквитки“ на трети страни и ние нямаме контрол върху тяхното генериране и управление. Вие можете да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Управление на използването на „бисквитки“ от потребителя

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на използвания от потребителя браузър. Всеки потребител може да блокира получаването на „бисквитки“, да изтрие всички или част от тях или да зададе предпочитани от него настройки относно използването на „бисквитки“, преди да посети сайта на онлайн магазина. Въпреки това всеки потребител следва да има предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да има за резултат невъзможност за този потребител да използва уебсайта на онлайн магазина в пълната му функционалност.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на използвания от потребителя браузър. Въпреки това всеки потребител следва да има предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на уебсайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. Деактивирането на „бисквитките“ няма да позволи достъп на потребителя до едни от най-популярните и използвани сайтове, което всеки потребител следва да има предвид при поведението си в мрежата. Също така отказът от приемането на „бисквитки“ не означава, че съответният потребител няма да получава/вижда онлайн реклами.

Всички „бисквитки“, които се ползват на уебсайта се заличават/изтриват автоматично след определен период от време – до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Ние никога няма да използваме „бисквитките“ по други начини освен тези, които са посочени в настоящата Политика за използване на „бисквитки“.

Настоящата Политика за използване на „бисквитки“ (cookies) и други подобни технологии е приета на 01.04.2024 г. и е валидна до отмяната или изменението ѝ с публикуването на такава отмяна или изменение на сайта www.morganabg.com